Dijamantsko bušenje

Radimo sve vrste dijamantskog bušenja (vrtanja) u betonu i armiranom betonu: ploče i zidovi, temelji i brane.

Izrada dubinskih bušotina u betonskim i armiranobetonskim konstrukcijama svih dubina. Radimo bušotine prečnika 12-500mm.

Od mnogih radova dijamantskog bušenja u okviru vlastitih radova i po narudžbi izdvajamo (niže):


GALERIJA

Završeni radovi

 • Period 2014

  Termoelektrana Kakanj, BiH

  Isijecanje dijamantskim alatima betonskog plašta dimnjaka debljine 80cm u okviru radova rekonstrukcije dimnjaka- proširenja otvora dimovodnih kanala – Naručilac: JP Elektroprivreda BiH, Termoelektrana Kakanj, 2014.

 • Period 2012

  Termoelektrana Tuzla, BiH

  Dijamantsko bušenje rupa za sidrenje vijaka (40mm i 47mm) kod dogradnje temelja ventilatora bloka 6. Dubina do 650mm – Naručilac: JP Elektroprivreda BiH, Termoelektrana Tuzla, 2012.

 • Period 2010

  Hidroelektrane na Neretvi, BiH

  Dijamantsko bušenje armirano- betonske konstrukcije brane sa sanacijom jezgre na Hidroelektranama ”Grabovica” i ”Salakovac”. Dubina bušenja do 3,45m – Naručilac: JP Elektroprivreda BiH, Hidroelektrane na Neretvi, BiH, 2010.

 • Period 2007

  Elekrodistribucija Tuzla, BiH

  Dijamantsko bušenje rupa Ø122mm, u okviru radova ispitivanja brane ”Snježnica” Teočak – Bušotine dubine do 3,70 metara – Naručilac: JP Elektroprivreda BiH, Elekrodistribucija Tuzla, 2007.