Hidrodinamičko čišćenje

Usluge hidrodinamičkog čišćenja (čišćenje vodenim mlazom visokog pritiska) betonskih i čeličnih konstrukcija.

pranje površine betona, odstranjivanje slabo vezanog betona u postupcima sanacije bez oštećenja armature i stvaranja mikropukotina,

čišćenje metalnih površina od naslaga korozije, priprema za antikorozivnu zaštitu,

čišćenje cjevovoda i izmjenjivača toplote od naslaga depozita.


GALERIJA

Završeni radovi

 • Period 2016-2020

  JP Elektroprivreda BiH

  Hidrodinamičko čišćenje ekranskih površina ložišta kotla br. 5 u TE Tuzla. Naručilac: JP Elektroprivreda BiH, Termoelektrana Tuzla, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

 • Period 2016

  Termoelektrana Gacko, BiH

  Hidrodinamičko čišćenje metalnog cjevovoda na OŠiP-u od naslaga depozita. Prečnik 200mm (dužina 1000m). Naručilac: Termoelektrana Gacko, BiH, 2016.

 • Period 2015

  Termoelektrana Gacko, BiH

  Hidrodinamičko čišćenje metalnog cjevovoda na OŠiP-u od naslaga depozita. Prečnik 200mm (dužina 500m). Naručilac: Termoelektrana Gacko, BiH, 2015.

 • Period 2015

  JP Elektroprivreda BiH

  Hidro-dinamičko čišćenje ekranskih površina ložišta kotla br. 5 u TE Tuzla (1100m²). Naručilac: JP Elektroprivreda BiH, Termoelektrana Tuzla, 2015.

 • Period 2014

  Termoelektrana Kakanj, BiH

  Hidro-dinamičko čišćenje (vodom pod visokim pritiskom) betonskih površina plašta i ozida od kiselootporne opeke na dimnjacima H=100m i H=300m (oko 17000m²) – Naručilac: JP Elektroprivreda BiH, Termoelektrana Kakanj, 2014.

 • Period 2013

  Termoelektrana Tuzla, BiH

  Hidro-dinamičko čišćenje (vodom pod visokim pritiskom) betonskih površina plašta na dimnjaku, pumpnoj stanici, silosu i reaktoru (oko 7000m²) – Naručilac: JP Elektroprivreda BiH, Termoelektrana Tuzla, 2013.

 • Period 2013

  Termoelektrana Tuzla, BiH

  Hidro-dinamičko čišćenje ekranskih površina ložišta kotla br. 4 i br. 5 u TE Tuzla (1600m²) – Naručilac: JP Elektroprivreda BiH, Termoelektrana Tuzla, 2013.

 • Period 2012

  Termoelektrana Tuzla, BiH

  Sanacija dimnjaka i rashladnog tornja bloka 6. Pranje površine i uklanjanje oštećenog betona vodenim mlazom (cca 40.000m²) – Naručilac: JP Elektroprivreda BiH, Termoelektrana Tuzla, 2012.

 • Period 2012

  Termoelektrana Ugljevik, BiH

  Čišćenje uljovoda za podmazivanje turbine i generatora. Demontaža, čišćenje, ispiranje i ponovna montaža uljnih cjevovoda prečnika 30-300mm (1.200m) – Naručilac: Termoelektrana Ugljevik, BiH, 2012.

 • Period 2011

  Termoelektrana Gacko, BiH

  Hidrodinamičko čišćenje metalnog i plastičnog cjevovoda na OŠiP-u od naslaga depozita. Prečnik 200mm (dužina 2.300m) – Naručilac: Termoelektrana Gacko, BiH, 2011.