Sidrenje i injektiranje

Vršimo sidrenja u armirano-betonskim i zidanim konstrukcijama mehaničkim i hemijskim sidrima. Izvodimo radove injektiranja u betonskim konstrukcijama mineralnim i epoksidnim materijalima. Injektiranje pukotina, šupljina i prekida kapilarne vlage.


GALERIJA

Završeni radovi

 • Period 2012

  Termoelektrana Tuzla, BiH

  Sidrenje nosivih vijaka (36mm i 42mm) za ventilatore. Sidrenje armature za konstruktivnu vezu starog i novog betona – Naručilac: JP Elektroprivreda BiH, Termoelektrana Tuzla, 2012.

 • Period 2012

  Termoelektrana Tuzla, BiH

  Injektiranje i zapunjavanje pukotina epoksidnim i mineralnim materijalima u toku izvođenja radova sanacije dimnjaka i rashladnog tornja bloka 6 – Naručilac: JP Elektroprivreda BiH, Termoelektrana Tuzla, 2012.

 • Period 2010

  Rudnik & Termoelektrana Bitola, Makedonija

  Injektiranje konstruktivnih pukotina epoksidnim smolama na dimnjaku h=250m – Naručilac: Rudnik i Termoelektrana Bitola, Makedonija 2010.