Projektovanje i izgradnja

Vatrostalac d.o.o. (prije Vatrostalac-inženjering d.o.o.) je preduzeće specijalizovano za projektovanje, izgradnju, sanaciju i održavanje industrijskih objekata, dimnjaka, hladnjaka, silosa, tornjeva i toplotnih postrojenja, te radove na visinama.

Više

Sanacija dimnjaka

Izvodimo radove sanacije armirano-betonskih i metalnih dimnjaka savremenim metodama i visokokvalitetnim materijalima.

Više

Ojačanje konstrukcija

Izrada ojačanja armiranobetonskih konstrukcija karbonskim lamelama, karbonskim platnima i utezanje čeličnim elementima. Naši radnici su obučeni od strane proizvođača ”Sika” i imaju certifikate za ugradnju ”Sika” proizvoda.

Više

Sidrenje i injektiranje

Vršimo sidrenja u armirano-betonskim i zidanim konstrukcijama mehaničkim i hemijskim sidrima. Izvodimo radove injektiranja u betonskim konstrukcijama mineralnim i epoksidnim materijalima. Injektiranje pukotina, šupljina i prekida kapilarne vlage.

Više

Dijamantsko bušenje

Radimo sve vrste dijamantskog bušenja (vrtanja) u betonu i armiranom betonu: ploče i zidovi, temelji i brane.Izrada dubinskih bušotina u betonskim i armiranobetonskim konstrukcijama svih dubina. Radimo bušotine prečnika 12-500mm.

Više

Hidrodinamičko čišćenje

Usluge hidrodinamičkog čišćenja (čišćenje vodenim mlazom visokog pritiska) betonskih i čeličnih konstrukcija.

Više

Ispitivanje konstrukcija

Naš stručni inženjerski tim radi preglede i ispitivanja objekata, izradu projekata sanacije i rekonstrukcije te stručni nadzor nad izvođenjem radova. U saradnji sa Rudarsko- Geološko- Građevinskim fakultetom u Tuzli radimo ispitivanja objekata na terenu te laboratorijska ispitivanja.

Više