Viseće skele

Viseće (klizne) platforme za stalnu i privremenu montažu na industrijske i stambene objekte.

Viseće skele tip ”ALTA” služe privremenu montažu i za brze intervencije na svim visinama.

Mogu se upotrebljavati za fasade, elektrane, antene i sl. Koriste se za transport ljudi, alata i opreme. Omogućuju rad na odgovarajućoj visini, izbor optimalne dužine (2-18 metara). Vrlo brzo se montiraju i stavljaju u funkciju. Mogu biti pokretane električnim ili pneumatskim motorima. Usklađene su sa evropskim propisima za siguran rad. Posjeduju radnu i sigurnosnu čeličnu užad sa blok-stop sistemima, uređaje za preopterećenje, centrifugalnu i elektromagnetnu kočnicu i sisteme za ručni rad.

Viseće skele za stalnu montažu na zgrade:

skele- sistemi sa šinama na krovu zagrde gdje se jedna dizalica (skela) koristi za čitav objekat

skele sa fiksnim stubovima za montažu na jednoj poziciji

sistemi sa šinama-profilima koji se montiraju na vanjskoj strani objekta.