Zaštita od pada

”Uže života” je relativno nov proizvod na našem tržištu, služi za sprečavanje pada na mjestima gdje se radnici moraju kretati i istovremeno biti vezani. Primjenjivo je u industriji i građevinarstvu i razlikuju se dva sistema, stalni (čelična užad koja se montiraju i ostaju duže vrijeme, nekoliko godina) i privremeni (čelična užad ili trake koji se montiraju privremeno, za određene radove, a zatim demontiraju i prenose).

”Uže života” je sistem od velikog broja ankernih tačaka.
Ankerne tačke su fiksne tačke za radna mjesta gdje nije potrebno da se radnici kreću), užadi, klizača.

Ankerne tačke su mjesta pričvršćenja sistema.

Užad su specijalna čelična užad (pocinčana ili od nehrđajućeg čelika).

Klizači su elementi koji ”klize” preko užadi i za koje se radnik veže ”sigurnosnim pojasom”.

Ovakvi sistemi zahtijevaju posebne analize prije instalacije gdje se u obzir moraju uzeti svi elementi (stabilnost konstrukcije, visina pada, sigurnosni pojas, način spašavanja i sl.).

Montaža sistema zahtijeva kvalifikovano i obučeno osoblje.

Naši radnici su obučeni i osposobljeni (certificirani) od strane proizvođača za analizu, projektovanje i instaliranje ovih sistema.