Sanacija industrijskih objekata

Izvodimo radove sanacije betonskih i čeličnih objekata u industriji:

 • silosi
 • rashladni tornjevi
 • stubovi
 • bazeni i slično.
GALERIJA

Završeni radovi

 • Period 2020

  Solana d.d. Tuzla, BiH

  Sanacija proizvodnog pogona 6 - Solana Tuzla
  uklanjanje oštećenog betona
  hidrodinamičko čišćenje stubova, greda i ploča i uklanjanje slabog i degradiranog betona
  pjeskarenje, zamjena i zaštita armature
  reprofilacija betonske površine stubova, greda i ploča
  zaštita površine polimercementnim hidroizolacionom masom.
  Investitor: Solana d.d. Tuzla, BiH, 2020.

 • Period 2019-2020

  Elektrani Severna Makedonija, REK Bitola

  Sanacija plašta rashladnog Tornja REK Bitola H=109m sa prirodnom promajom sa unutrašnje i vanjske strane
  uklanjanje oštećenog betona
  hidrodinamičko čišćenje armirano-betonskog plašta
  pjeskarenje, zamjena i zaštita armature
  reprofilacija betonske površine
  zaštita površine premazima.
  Naručilac: Elektrani na Severna Makedonija REK Bitola, 2019-2020.

 • Period 2018

  Vodovod Gradiška, BiH

  Sanacija Vodotornja H=50m Gradiška:
  hidrodinamičko čišćenje plašta tornja izrađenog od opeke i armiranog betona
  sanacija i zaštita premazima plašta od opeke i armiranog betona (sanacija armature, čišćenje od algi i mahovine i zaštita premazima)
  pjeskarenje i antikorozivna zaštita čeličnih cjevovoda unutar vodotornja
  pjeskarenje i antikorozivna zaštita čelične konstrukcije stepeništa i platforme unutar vodotornja
  antikorozivna zaštita čeličnog rezervoara premazima za pitku vodu.
  Investitor: Vodovod Gradiška, BiH, 2018.

 • Period 2017

  Termoelektrana Ugljevik, BiH

  Sanacija reaktora na HPV-u u TE Ugljevik:
  hidrodinamičko čišćenje (vodom pod visokim pritiskom) armirano-betonske površine sa unutrašnje i vanjske strane
  reprofilacija oštećenih dijelova betona reparaturnim cementnim I epoksidnim malterima
  injektiranje pukotina epoksidnom masom
  "gletovanje" unutrašnje površine epoksidno-cementim mortom
  ugradnja brtvene trake na dilatacionim spojevima
  zaštita unutrašnje površine epoksidnim, hemijski otpornim premazom
  zaštita vanjske površine premazom na bazi metalakrilatne smole
  zaštita hodne staze epoksidno-cementim malterom.
  Naručilac: Z.P. "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik", BiH, 2017.

 • Period 2017

  Elektroprivreda BiH, TE Tuzla, BiH

  Sanacija rashladnog tornja RT-1 H=62m u TE Tuzla:
  privremeno prednaprezanje, demontaža starih kablova za prednaprezanje I montaža novih kablova sa pratećim elementima (sidreni blokovi, vodilice)
  ojačanje tri horizontalna prstena karbonskim lamelama
  sanacija unutrašnje I vanjske strane armirano-betonskog plašta (čvorne ploče, horizontalni I kosi štapovi, trouglaste ploče)
  pjeskarenje I antikorozivna zaštita čelične konstrukcije (ograda na završnom vijencu, penjalice).
  Naručilac: Elektroprivreda BiH, TE Tuzla, BiH, 2017.

 • Period 2012

  Termoelektrana Tuzla, BiH

  Sanacija plašta armirano-betonskog rashladnog tornja bloka 6-215MW (cca 34000m²) sa prirodnom promajom sa unutrašnje i vanjske strane. Sanacija gromobranske instalacije – Naručilac: Elektroprivreda FbiH, Termoelektrana Tuzla, BiH, 2012.